ร่วมเปิด “พื้นที่นี้…ดีจัง” ให้เด็กได้ เล่น เรียนรู้ ริเริ่ม ร่วมทำ และแบ่งปัน

ร่วมเปิด “พื้นที่นี้…ดีจัง” ให้เด็กได้ เล่น เรียนรู้ ริเริ่ม ร่วมทำ และแบ่งปัน

 

                เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ได้มีโอกาสไปร่วมงาน “พื้นที่นี้…ดีจัง” โครงการดีๆ ที่รณรงค์พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน ให้ได้ “เล่น เรียนรู้ ริเริ่ม ร่วมทำ แบ่งปัน” ซึ่งจัดขึ้นบริเวณวัดใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี โบราณสถานเก่าแก่งดงามเหมาะที่จะจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนได้อย่างดี เลยนำมาแบ่งปันให้ผู้อ่าน Thailand Plus ได้เห็นถึงบรรยากาศกับกิจกรรมสร้างสรรค์ดีๆ ที่ยังมีอยู่ในสังคมไทย เผื่อมีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับอนาคตของชาติต่อไป

กิจกรรม “พื้นที่นี้…ดีจัง” จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงปัญหา และเข้ามามีส่วนร่วมในการขจัดและควบคุมสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษต่อเด็ก หันมาสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กด้วยการทำให้เกิดพื้นที่ที่ดีพร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับวัย

ก่อนที่จะมีกิจกรรมดีๆ นี้ เริ่มต้นจากเยาวชนของจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมกันสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเอง จนเกิดเครือข่ายเยาวชนแต่ละอำเภอภายในจังหวัด จากนั้นขยายเครือข่ายไปยังกลุ่มเยาวชนในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ แล้วดึงเข้ามาร่วมจัดกิจกรรม นับว่ามีความหลากหลาย ทั้งเรื่องของภูมิปัญญา การละเล่น การแสดง งานศิลปะ งานฝีมือ อาหาร ขนม ของใช้ที่ทำจากวัสดุท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนในการสนับสนุน

ในงานมีการปิดถนนหน้าวัดใหญ่สุวรรณารามเป็นพื้นที่สร้างสรรค์งานศิลปะตามแต่ใจจะคิด ด้วยการขึงผ้ากว้างขนาด 1 เมตร และยาวเป็นหลายสิบเมตร ให้ทุกคนที่มาร่วมงานไม่จำกัดเพศวัย ได้ระบายสี ขีดเขียน แล้วแต่ใครจะมีจินตนาการ ส่วนอีกด้านมีการแสดงการละเล่นน่าสนใจจากภาคต่างๆ ทั้งดนตรี การแสดงของเยาวชนในทุกภาค

ภายในบริเวณวัด เยาวชนแต่ละจังหวัดก็จะนำภูมิปัญญาท้องถิ่นตนเองมาเผยแพร่อย่างตั้งอกตั้งใจ ทั้งทำให้เห็น และยังสอนให้ผู้สนใจทำด้วย ไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพลงบนผ้า การประดิษฐ์ของใช้ของประดับจากวัสดุเหลือใช้ การประดิษฐ์ของเล่นจากสิ่งที่อยู่ในท้องถิ่น  ส่วนอีกมุมหนึ่งมีการสาธิตการทำขนมต่างๆ ที่แปลกตาสำหรับคนต่างถิ่น  ขนมบางอย่างต้องใช้ทักษะและฝีมือในการห่อ

อีกด้านมีเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่นการแสดง “รำไทยทรงดำ” การแสดงของชาติพันธุ์ “ไทยทรงดำ” ที่มีถิ่นฐานในจังหวัดเพชรบุรี การแสดงของศิลปิน นักร้อง และการแสดงพื้นถิ่นแต่ละภาค ซึ่งเยาวชนและผู้ร่วมงานทุกคนต่างมีรอยยิ้มด้วยความสุข ตั้งใจที่จะเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่แตกต่าง สร้างสรรค์งานศิลปะของตนเองอย่างขมักเขม้น มีอิสระที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตนชอบและสนใจ

การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ สร้างสุขสำหรับทุกวัย แต่ละฝ่ายต่างเห็นความสำคัญและร่วมกันสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน มีหลักการง่ายๆ ที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ครอบครัว โรงเรียน สังคม สามารถมีส่วนร่วมสร้างได้ คือ

พื้นที่ทางกายภาพ  สำหรับเล่นและทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งบ้าน โรงเรียน และชุมชน ต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัย เด็กๆ ทำกิจกรรมได้ตามวัยอย่างอิสระและสร้างสรรค์

พื้นที่ทางความคิด เปิดเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก แสดงความสามารถ มีส่วนในการตัดสินใจ จัดกระบวนการกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก ส่งเสริมให้ค้นพบศักยภาพและคุณค่าของตนเอง

พื้นที่ทางสื่อ สื่อสาธารณะทุกประเภทควรมีหน้าที่แบ่งปันพื้นที่ให้กับเด็กอย่างพอเพียง

พื้นที่ทางสังคม เปิดโอกาสให้เด็กมีสิทธิ มีส่วนร่วมในการแบ่งปัน จัดสรรทรัพยากรในสังคม มีส่วนกำหนดทิศทางในการบริการหรือสวัสดิการสำหรับเด็ก

                ด้วยหวังว่า “พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน” ที่ครอบคลุมแนวคิดกิจกรรม ทั้งมิติด้านกายภาพ ความคิด สื่อ และสังคม ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย จะผลิบานสร้างสรรค์ สร้างสุข ทุกวัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้น่าอยู่ สู่การมีความสุขอย่างยั่งยืนของเด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติต่อไป…

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s