เรียนฟรีใกล้บ้าน ทำงานในท้องถิ่น กับโรงเรียนปัญญาภิวัฒน

“เรียนฟรีใกล้บ้าน ทำงานในท้องถิ่น” กับโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ

โรงเรียนระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบแห่งแรกในประเทศไทย

                ความหลากหลายด้านการศึกษาให้โอกาสกับคนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพและคุณภาพชีวิตตนเอง ซึ่งหากมองถึงการทำงานภายหลังจากจบการศึกษาเป็นที่ตั้งแล้ว ก็ย่อมเป็นที่ต้องการ ซึ่งนอกจากจะเป็นหลักประกันอนาคตในเรื่องการทำงานแล้ว ระยะยาวเรื่องคุณภาพชีวิตก็เป็นเรื่องที่คนกำลังมองหาที่เรียนให้ความสำคัญ ยิ่งถ้าหากมีเงื่อนไขจบแล้วมีงานทำ 100% มีเบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียนภาคปฏิบัติ เรียนจากประสบการณ์จริง และมีทุนการศึกษาให้ ก็คงเป็นตัวเลือกด้านการศึกษาลำดับต้นๆ

โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ในเครือของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดดำเนินการการเรียนการสอน เมื่อปีการศึกษา 2548 มีเจตนารมณ์ เพื่อช่วยพัฒนาสังคม และประเทศชาติในด้านการศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในการผลิตบุคลากร ที่เน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับภาคปฏิบัติ เพื่อให้ได้พนักงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจในประเทศไทย  ทั้งนี้ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกแบบร้านสะดวกซื้อ เป็นองค์ความรู้ที่โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทางด้านธุรกิจค้าปลีกจากมืออาชีพอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อให้พร้อมที่จะทำงานได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา

โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ มีการรับประกันว่า จบแล้วมีงานทำ 100% ไม่ว่าสาขาวิชาใดก็ตาม เนื่องจาก บมจ. ซีพี ออลล์ มีบริษัทในเครือมากกว่า 10 บริษัทที่มีความต้องการบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เฉพาะร้าน  7-11 ก็มีการขยายตัวกว่า 500 สาขาต่อปี โดยจะบรรจุนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฯ เข้าทำงานทุกคน

นอกจากนั้นยังมี มีเบี้ยเลี้ยง ระหว่างเรียนภาคปฏิบัติทุกหลักสูตรที่เปิดสอน  โดยจะได้รับโอกาสในการฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ ที่ทางโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ และ บมจ. ซีพี ออลล์ กำหนด  นักเรียนทุกคนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในการฝึกปฏิบัติงาน เป็นการแบ่งเบาภาระจากผู้ปกครองและฝึกให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของการทำงาน

สำหรับนักเรียนที่เลือกเรียนสาขาธุรกิจค้าปลีก จะได้รับทุนการศึกษาจาก บมจ. ซีพี ออลล์ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะทำงานกับ บมจ. ซีพี ออลล์ 1 ปี โดยรับเงินเดือนและเข้าสู่การพิจารณาผลงานตามมาตรฐานของบริษัท และยังได้สิทธิ์ในการศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี – โท ที่สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์อีกด้วย

โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ  ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านธุรกิจค้าปลีกที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน  โดยผ่านการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบแห่งแรกในประเทศไทย

โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ  ได้รับเลือกจาก สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เข้าร่วมโครงการนำร่องเปิดศูนย์การเรียนโดยสถานประกอบการ ในปี 2549 จึงได้ดำเนินการเปิดศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ขึ้นทั้งหมด 20 ศูนย์ อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 10 ศูนย์ และต่างจังหวัดอีก 10 ศูนย์ เพื่อขยายโอกาสให้นักเรียนที่จบชั้น ม.3 ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ และมีข้อจำกัดด้านการเดินทาง สามารถเข้าเรียนในระดับ ปวช. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ในโครงการนี้ได้ฟรี และยังได้จัดตั้งโครงการโรงเรียนเครือข่ายทวิภาคีโดยร่วมมือกับ สมาคมโรงเรียนอาชีวะศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และโรงเรียนอาชีวะศึกษาเอกชนจำนวน 10 โรงเรียนทั่วประเทศ ในปี 2551 และเพิ่มขึ้นเป็น 37 โรงเรียน ในปี 2552 ทำการสอนในระดับ ปวช. สาขาธุรกิจค้าปลีก โดยใช้หลักสูตร และวิธีการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อนักเรียนจะได้ “เรียนฟรีใกล้บ้าน ทำงานในท้องถิ่น”

ดังนั้นทุกศูนย์การเรียนฯ และทุกโรงเรียนเครือข่ายจะดำเนินการเรียนการสอนโดยคณะผู้บริหาร และอาจารย์จากโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ด้วยวิธีการสอนผ่านดาวเทียม อาจารย์ผู้สอนและนักเรียนที่อยู่ที่โรงเรียนเครือข่าย สามารถสื่อสารโต้ตอบกันได้ตลอดเวลา โดยถ่ายทอดสดไปยังศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 20 ศูนย์ และโรงเรียนเครือข่ายอาชีวะศึกษาเอกชนอีก 37 โรงเรียน พร้อมกันทั่วประเทศ

โอกาสทางการศึกษาที่ภาคต่างๆ ของไทยหยิบยื่นให้กับนักเรียน โดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีเป้าหมายการมีงานทำทันทีหลังสำเร็จการศึกษา เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้กำลังมองหาที่เรียนที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการเรียนได้ อีกทั้งหากสามารถเรียนรู้ได้ใกล้บ้าน เมื่อทำงานก็จะเป็นการสร้างาน สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น รวมถึงพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนสู่ภาคธุรกิจรวมถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจ

เพียงแค่อยากพัฒนาตนเอง เรียนที่ไหน ขอให้เรียน…

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s