ธ.ก.ส. สนับสนุนโรงไฟฟ้าชีวมวลร่วมกับมูลนิธิธรรมรักษ์

ธ.ก.ส.ปล่อยกู้อัตราดอกเบี้ยพิเศษให้มูลนิธิธรรมรักษ์ จัดทำโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล พร้อมหนุนชาวบ้านปลูกต้นกระถินยักษ์ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ มั่นใจช่วยสร้างแหล่งพลังงานสะอาด สร้างงาน สร้างรายได้ รวมถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรและชาวบ้านในชุมชนแถมควักเงินบริจาคอีก 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการ

(9 ตุลาคม 2555) ท่านเจ้าคุณอลงกต(พระอุดมประชาทร) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ในฐานะประธานที่ปรึกษามูลนิธิธรรมรักษ์และบริษัทเอพลัสพาวเวอร์ จำกัด และนายวิรัติ ศักดิ์จิรพาพงษ์คณะกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)และประธานอนุกรรมการกำกับดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการปลูกกระถินยักษ์ระยะที่ 2 เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในโรงไฟฟ้าชีวมวล ระยะที่ 2เพื่อสนับสนุนการสร้างพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างงาน สร้างรายได้ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ณ บริเวณโรงไฟฟ้าเอพลัสพาวเวอร์ จำกัดตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

นายชัยวัฒน์ ปกป้องผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส.เปิดเผยว่าโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล นอกจากช่วยสร้างพลังงานทดแทนที่สะอาดมาใช้ในชุมชนแล้ว ยังช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินให้กับเกษตรกรซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของ ธ.ก.ส.จึงสนับสนุนการลงทุนผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.50 บาทต่อปี ให้แก่บริษัทเอพลัสพาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มูลนิธิธรรมรักษ์เป็นผู้ถือหุ้น จำนวน 50 ล้านบาท และเนื่องจากบริษัทได้ใช้เงินฝากมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ธ.ก.ส. จึงคิดดอกเบี้ยพิเศษเพียงร้อยละ 0.50 บาทต่อปี นอกจากนี้ยังได้จัดสรรเงินกองทุนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ธ.ก.ส. จำนวน 1 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวเป็นระยะเวลา 3 ปี คือ ปี 2555 จำนวน 400,000 บาท ปี 2556 จำนวน 300,000 บาท และปี 2557 จำนวน 300,000 บาท

ด้านท่านเจ้าคุณอลงกตเปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าชีวมวล มีกำลังการผลิตขนาด 1.8 เมกะวัตต์ ใช้ระบบGasification โดยนำพลังงานจากการเผาไหม้ไม้กระถินยักษ์มาทำให้เกิดก๊าซชีวมวล แล้วนำก๊าซที่ได้ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงให้แก่เครื่องยนต์ที่ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยระยะแรกบริษัทปลูกไม้กระถินยักษ์พันธุ์ Tarambaซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่โตเร็วใช้ระยะเวลาการปลูกเพียง 14 เดือน ก็ให้ผลผลิตถึง6 ตันต่อไร่ และจะเพิ่มปริมาณอีก 2-3ตัน ในการตัดครั้งต่อไปคือทุกๆ8 เดือนและยังสามารถให้ผลผลิตต่อเนื่องนานถึง 10 ปีจำนวน 6,000 ไร่และได้ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมถึงชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง มาเข้าร่วมโครงการอีกประมาณ 1,000 ไร่ โดยบริษัทจะรับซื้อผลผลิตทั้งหมดในราคาตันละ 700 บาท นอกจากนี้กิ่งอ่อนและใบกระถิน สามารถนำมาป่นเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ ส่งขายให้โรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์ในราคาตันละ 6,000 บาท ส่วนถ่านที่เหลือจากกระบวนการเผาไหม้สามารถนำมาผลิตเป็นถ่านอัดแท่งไร้ควันจำหน่ายได้อีกด้วย

ดังนั้นเพื่อให้มีปริมาณวัตถุดิบเพียงพอต่อการป้อนโรงไฟฟ้า รวมทั้งช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ยังมีสสุขภาพแข็งแรง เด็กนักเรียนและโรงเรียนที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิกว่า 22แห่งจึงได้ขยายพื้นที่การปลูกกระถินระยะที่ 2 อีกอย่างน้อย 1,500 ไร่ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากมูลนิธิฯรวมถึงต้องร่วมดำเนินงานและทำกิจกรรมกับมูลนิธิ ซึ่งเป้าหมายการทำงานของมูลนิธิ นอกจากการสร้างงาน สร้างรายได้ ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาภาระหนี้สินที่ไม่มีที่ดินทำกิน หรือมีแต่ติดภาระจำนอง โดยมูลนิธิจะช่วยไถ่ถอนที่ดินดังกล่าวและนำที่ดินไปให้ชาวบ้านปลูกต้นกระถินยักษ์โดยไม่คิดค่าเช่า นอกจากนี้เพื่อช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้ในการดำรงชีพระหว่างรอต้นกระถินโต มูลนิธิจะคำนวณผลผลิตที่จะได้รับในอนาคต จำนวน 50% มาเฉลี่ยเป็นรายได้รายเดือนให้กับผู้ปลูก และอีก 50% จะจ่ายให้เมื่อนำผลผลิตมาส่งขายให้กับบริษัท ทั้งนี้ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งออมไว้กับ ธ.ก.ส. และเมื่อมีเงินออมมากเพียงพอก็สามารถไถ่ถอนที่ดินทำกินของตนเองจากมูลนิธิในราคาเท่าเดิม ซึ่งปัจจุบันมีชาวบ้านหลายครอบครัวสามารถกลับมามีที่ดินทำกินเป็นของตนเองแล้ว

ท่านเจ้าคุณอลงกต กล่าวอีกว่า ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงงานส่วนหนึ่งจะนำมาใช้ภายในโรงพยาบาล ศูนย์เด็กเล็ก บ้านพักคนชรา โรงเรียนที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิ รวมถึงกิจกรรมต่างๆของทางวัด และอีกส่วนหนึ่งจะให้กับชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง และถ้าเหลือจะส่งขายให้กับการไฟฟ้า เพื่อนำรายได้มาพัฒนากิจกรรมต่างๆของทางวัดและชุมชนต่อไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s