โครงการอนุรักษ์ประเพณี ไท-ยวน (ครบรอบ ๑๐๓ ปี วัดป๊อกแป๊ก)

โครงการอนุรักษ์ประเพณี ไท-ยวน (ครบรอบ ๑๐๓ ปี วัดป๊อกแป๊ก)

ททท. สำนักงานลพบุรี ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุรักษ์ประเพณีไท-ยวน (๑๐๓ ปี วัดป๊อกแป๊ก) เฉลิมพระเกียรติแห่งบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐ และการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “ต้อนรับเสด็จพระสังฆราช แห่งประเทศศรีลังกา” ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ วัดป๊อกแป๊ก ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

นายวัฒนพงษ์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า ชุมชนป๊อกแป๊ก สืบเชื้อสายโยนก ที่ได้อพยพมาจากเชียงแสน มากว่า ๒๐๐ ปี ซึ่งเรียกตัวเองว่า “ยวน” เดิมเรียกว่า บ้านป่าเป๊ก ตามชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ตระกูลไผ่ มีขนาดเล็กสูงเท่าหญ้าคา ต้นไม้ชนิดนี้เรียกว่า “ต้นเป๊ก” ดังนั้นจึงเรียกชุมชนนี้ว่า “บ้านป่าเป๊ก” ต่อมารัชกาลที่ ๕ ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้มีทหารญี่ปุ่นมาสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเสียงกระทบของรางรถไฟ จึงได้เรียกผิดเพี้ยนจากป่าเป๊ก กลายเป็น “ป๊อกแป๊ก” และอีกนัยหนึ่งชุมชนแห่งนี้โดยทั่วไปจะมีอาชีพทำนา หลังจากว่างจากการทำนาแต่ละครอบครัวก็จะมีการ ทอผ้า จึงเกิดเป็นเสียงกระทบกันของไม้ทอผ้าดัง ป๊อก ๆ แป๊ก ๆ จึงเป็นที่มาของคำว่า “บ้านป๊อกแป๊ก” และชุมชนป๊อกแป๊ก จะมีวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ วัดป๊อกแป๊กจึงเป็นความผูกพันของวิถีชีวิตชาวชุมชนป๊อกแป๊ก ซึ่งวัดจะเปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมการกำเนิดชีวิตศูนย์กลางแห่งธารธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจอันสงบตามวิถีแห่งพุทธศาสนา
และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแห่งบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐ และการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงได้กำหนดจัดงานขึ้น ในระหว่างวันที่ ๔ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ วัดป๊อกแป๊ก ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นมรดกอันล้ำค่าของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสังคมวัฒนธรรมประเพณีไท-ยวน ของคนยวนป๊อกแป๊ก ให้เป็นมรดกของท้องถิ่นสืบต่อไปซึ่งทุกท่านสามารถเข้าร่วมงานครั้งนี้ได้ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานดังกล่าว ดังนี้

วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
๑๘.๐๐ น.​- เจริญพระพุทธมนต์
​- พิธีสืบชะตาไม้ค้ำคูน

วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
๐๗.๐๐ น.​- ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
​ โดยพระครูบาเหนือไทยโฆสิโตขี่ม้ารับบาตร
๐๙.๐๐ น.​- ต้อนรับเสด็จสมเด็จพระสังฆราช แห่งประเทศศรีลังกา
​- พิธียกฉัตรขึ้นสู่วิหารวัดป๊อกแป๊ก
​- พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกาประดิษฐานสู่วิหารวัดป๊อกแป๊ก
๑๓.๐๐ น.​- พิธีปลูกต้นโพธิ์จากประเทศศรีลังกา
​- พิธีมอบของที่ระลึกจากสมเด็จพระสังฆราชฯ
๑๘.๐๐ น.​- ร่วมรับประทานอาหาร “ขันโตก”
๑๙.๐๐ น.​- พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
​- การแสดง แสง สี เสียง ชุด “ไท-ยวนร้อยเรียง ป๊อกแป๊กร้อยสามปี เฉลิมจักรีวงศ์ องค์มหาราชันย์”

*** เชิญซื้อสินค้า “กาดมั่วคนยวนป๊อกแป๊ก ***

ททท.สำนักงานลพบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมอนุรักษ์ประเพณีไท – ยวน (๑๐๓ ปี วัดป๊อกแป๊ก) เฉลิมพระเกียรติแห่งบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐ และการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “ต้อนรับเสด็จพระสังฆราช แห่งประเทศศรีลังกา” ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ วัดป๊อกแป๊ก ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ประสิทธิ์ โทร. ๐๘๑-๙๔๖๗๗๖๑ หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี โทร. ๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗ ได้ทุกวันเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. http://www.tat7.com sหรือ Facebook Fanpage :Tat Lopburi

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s