ปิดป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งในสถานที่ต้องห้าม กทม. สั่งรื้อถอนได้ทันที

นางนินนาท ชลิตานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นประจำกรุงเทพมหานคร (ผอ.กกต.ทถ.กทม.) ประกาศให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3 มี.ค. 56 และกำหนดให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 21 – 25 ม.ค. 56 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อให้การปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและเป็นแนวทางเดียวกันทั่วพื้นที่ กรุงเทพมหานครจึงได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร กำหนดสถานที่สำหรับปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหา นครในเขตกรุงเทพฯ โดยอนุญาตให้ปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งได้ในบริเวณและสถานที่ที่ผู้อำนวยการเขตกำหนดไว้ให้ ยกเว้นบริเวณดังนี้ เกาะกลางถนน สะพานลอยคนเดินข้ามและสะพานลอยรถข้าม รวมทั้งส่วนประกอบของสะพาน รั้วและแผงเหล็กริมถนน ป้ายจราจรและสัญญาณไฟจราจร ป้ายประกาศของทางราชการ รั้วหรือกำแพงหรือผนังอาคารของทางราชการ ต้นไม้และเสาไฟฟ้าบริเวณเกาะกลางถนน ศาลาที่พักผู้โดยสารและบริเวณโดยรอบภายในระยะ 10 ม. ตู้โทรศัพท์ ตู้ไปรษณีย์ อนุสาวรีย์ ป้อมตำรวจ สุขาสาธารณะ ท้องสนามหลวง สวนหย่อม สวนสาธารณะ วงเวียนทุกวงเวียน ถนนโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ถนนโดยรอบพระราชวังสวนจิตรลดา ลานพระบรมรูปทรงม้า ถนนราชดำเนินนอก ถนนราชดำเนินกลาง และถนนราชดำเนินใน

ทั้งนี้ การปิดป้ายประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งจะต้องไม่กระทำโดยวิธีการทากาว แป้งเปียก หรือทา พ่น ระบายสี หรือตอกตะปูเป็นอันขาด และต้องไม่ติดตั้งในลักษณ์แขวนเป็นราว รวมทั้งต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือยานพาหนะ หรือปิดบังป้ายและสัญญาณไฟจราจร หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ

หากฝ่าฝืนกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตมีสิทธิในการพิจารณาสั่งเก็บ ย้าย หรือรื้อถอนเอกสาร และแผ่นประกาศโฆษณาหาเสียงโดยมิต้องแจ้งให้ผู้สมัครฯ ทราบก่อนล่วงหน้า และเมื่อเสร็จสิ้นการเลือกตั้งผู้สมัครจะต้องจัด เก็บรื้อถอนให้หมดภายใน 3 วัน หรือภายในระยะเวลาที่สำนักงานเขตท้องที่กำหนด หากเห็นเป็นการสมควรเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้างเมือง กรุงเทพมหานครหรือสำนักงานเขตมีสิทธิจัดเก็บ รื้อถอนแผ่นป้ายประกาศโฆษณาหาเสียงออกก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ได

กองประชาสัมพันธ์ กทม.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s