“ความคิดดี” แต่ละคน กำเนิดจากความคิดแต่ละแง่มุม

ทำให้ได้ตามความคิดดีๆ เพียงเริ่มต้นที่ “ลงมือทำ”

ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปสัมผัสความคิด ทัศนคติและวิถีการเดินในเส้นทางต่างๆของผู้คนที่ผมใช้ในการเขียนคอลัมน์ “คนคิดดี” ทำให้รู้ว่าแง่มุมของการทำความดีมีหลากหลายและแตกต่างกัน แต่สิ่งที่คนเหล่านั้นได้ทำอย่างต่อเนื่องเหมือนๆกันคือการทำในดีในสิ่งที่คิด ซึ่งเป็นความคิดที่ให้ความสำคัญกับประโยชน์ของคนอื่นและส่วนรวม อีกทั้งความเหมือนของการกระทำเหล่านี้อยู่ตรงที่การ “ได้ลงมือทำ” ในทันทีที่มีโอกาสโดยไม่รั้งรอเวลา
มุมมองการทำความดีไม่ได้เป็นรูปแบบหรือแบบแผนที่ตายตัว แล้วแต่ใครจะเห็นแง่มุมใด ซึ่งผมได้เข้าใจและมองเห็นว่าความดีที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นการทำดีอย่างรอบด้านหรือในทุกอย่างที่ทำ แค่ดึงเอาสิ่งที่ตนถนัดและทำได้มาขยายผลสู่สังคมส่วนรวมในด้านใดด้านหนึ่ง หรือแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งก็ถือว่าเป็นการทำดีตามทางของ “ความคิดดี” แล้ว
เมื่อผ่านมาครบขวบปีของนิตยสาร Thailand Plus ผมได้มองย้อนกลับไปนึกถึงคำพูดต่างๆ ที่เป็นผลของการลงมือทำความดีของคนเหล่านั้น ในฉบับครบรอบนี้จึงอยากนำเอาส่วนหนึ่งของความคิดมาแบ่งปันอีกครั้ง เพื่อนำพาผู้อ่านได้ลองทบทวนว่าในชั่วชีวิตที่กำลังเดินอยู่และกำลังมุ่งหน้าไปนั้น มีบ้างหรือยังที่ได้ “คิดดี” และ “ลงมือทำ”

“ในฐานะที่เป็นคนไทย ต้องรับผิดชอบต่อผืนแผ่นดินไทย”
ทูน หิรัญทรัพย์
จากนักแสดง ผู้กำกับในวงการบันเทิง สู่บทบาทผู้ให้ความดีสู่สังคม
“ได้เห็นพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ อย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย และในฐานะที่เป็นคนไทย จึงเห็นว่าน่าจะทำอะไรเพื่อตอบแทนสังคมและแบ่งเบาภาระพระองค์ท่าน นั่นคือต้องรับผิดชอบต่อผืนแผ่นดินไทย”
“ความสุขของคนให้ คือการได้บอก บอกสิ่งที่พลาดให้คนอื่นรับรู้ สภาพร่างกายของคนไม่ใช่อุปสรรคของการถ่ายทอดความรู้ สิ่งที่เป็นอุปสรรคคือ ความคิดของเราเองที่จะยอมให้เป็นขวากหนาม ถ้ามีความรู้ก็แบ่งปันกันไป รู้อะไรก็บอกกัน สังคมก็จะเป็นสังคมแห่งความรู้”

“ความแตกต่างไม่ใช่ภัยต่อกันแต่อยู่ด้วยกันได้”
พร้อมบุญ พาณิชภักดิ์
เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย
“งานเพื่อการพัฒนาสังคม ไม่ใช่งานฉาบฉวยเร่งด่วน 1-2 ปีก็เสร็จ มันเป็นงานที่ต้องลงมือทำอย่างต่อเนื่อง บางครั้งอาจยาวนานในชั่วอายุคน การมองถึงปัญหาสังคมไทย ต้องควบคู่กันทั้งการมองอาการและรากเหง้าให้เห็นจริง แล้วค่อยหาแนวทางการพัฒนา”
“เราต่างอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลาย และแตกต่าง ขอให้คิดว่าจะช่วยเหลือกันและกัน ไม่เอาเปรียบ อยู่ร่วมกันให้ได้ท่ามกลางความแตกต่าง”

“อยากช่วยใครให้ลงมือทำทันที อย่ารอจนวันสุดท้ายค่อยทำ”
พรวรินทร์ นุตราวงศ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ฝ่ายการพยาบาล วชิรพยาบาล
“พลังของการกอด คือ พลังรัก พลังใจ ที่มอบให้แก่กันคือปาฏิหาริย์ที่สร้างได้ การดูแลด้วยพลังจากตัวเรา รวมถึงพลังของเพื่อนๆ พี่น้อง มันส่งผลให้ผู้ป่วยรับพลังนั้นเข้าไป เป็นการให้กำลังใจทั้งผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยในเวลายากลำบาก ไม่ให้เกิดความทุกข์ในการรอคอยวันจากไป และให้มีความสุขเมื่อมีการตาย”
“การทำความดีต่อผู้อื่นแต่ละคนไม่เหมือนกัน มากบ้างน้อยบ้าง แต่ขอให้ทำ ก่อนนอนให้ลองคิดทบทวนว่าวันนี้เราได้ทำประโยชน์ต่อสังคมอะไรบ้าง แค่สิ่งเล็กๆ ของการทำความดีก็เป็นความดีติดตัวเราได้ แต่ขอให้ทำ ทำวันละเล็กละน้อย อย่าคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำ เพราะเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะได้ตื่นลืมตาขึ้นมาอีกหรือเปล่า ให้ลงมือทำก็พอ”

“เริ่มใหม่ได้ ถ้าหัวใจไม่ยอมแพ้”
ตัน ภาสกรนที
เจ้าของธุรกิจเครื่องดื่ม “อิชิตัน”
“ชีวิตมันมีขึ้นมีลง เพียงแต่การขึ้นลงอาจน้อยหรือรุนแรง แต่มันก็คือชีวิต อะไรที่ผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไป ตราบใดที่เรายังยืนอยู่ได้และมีลมหายใจ จะต้องไม่ยอมแพ้ ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ ขอแค่ให้สู้ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้เราเตือนใจว่านี่คือ “บทเรียน” ที่มีคุณค่า ทำให้เราได้เข้าใจว่าเราต้องอยู่ร่วมกับโลกนี้อย่างปกติสุขได้อย่างไร”
“เราไม่ได้รับประกันว่าเราจะมีเงินไปตลอดชีวิต แต่ถ้าเราคิดไว้ให้ครบและรอบด้านอย่างถาวร หากคิดต้องคิดให้จบอย่าค้างคา หากทำก็ต้องวางแผนให้เสร็จ อย่างทิ้งเป็นภาระของคนอื่นเมื่อเราจากไป อย่าให้คนอื่นเดือดร้อนจากการตายของเรา”

สร้างพลังชีวิตเพื่อนำปัญหาเอดส์ไปสู่หนทางสว่าง “Building For Life”
ดร.นฤมล ศรียานนท์
ผู้กำกับภาพยนตร์หญิงระดับฮอลลีวู้ดคนแรกของเมืองไทย
“เรื่องราวของความขัดแย้งทางทัศนคติ สะท้อนแง่มุมของชีวิตที่ไม่มีแม้แต่โอกาสพูด ให้สามารถเปิดเผยมุมมองและเรื่องราวที่ผ่านมาและกำลังดำเนินไปสู่สังคมรับรู้ เพื่อกระตุ้นให้คนได้คิดตาม จนเกิดความตระหนัก อันจะนำไปสู่ความเข้าใจถึงต้นตอของปัญหา พร้อมๆ กับเสนอแนะให้สังคมรับทราบว่าปัญหานั้นสามารถป้องกันได้ด้วยภูมิคุ้มกันด้านความรู้ การนำความคิด วิสัยทัศน์ และความรู้สึก ออกมาแสดงให้คนทั่วไปได้รับรู้ จนเกิดความเข้าใจ และผังรากลงไปยังพฤติกรรม เป็นเรื่องที่คนทำสื่อต้องเรียนรู้และให้ความสำคัญ”

คนไทยทุกคนมีน้ำใจ พร้อมที่จะช่วยเหลือกันและกัน เพียงแค่มีช่องทางก็พร้อมช่วยทันที
ชาญยุทธ รัษฐปานะ
เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง เล่นดนตรีเพื่อขอรับเงินบริจาคสมทบทุนโครงการหรือมูลนิธิต่างๆ
“หากเราทำจริง ช่วยเหลือจริง ด้วยความจริงใจ และอยากจะทำเพื่อคนอื่น ไม่ต้องรอ ให้ลงมือทำในสิ่งที่เราถนัด แค่มองหาแง่มุมการช่วยเหลือ ก็จะเห็นว่ามีอยู่รอบๆ ตัวเรา และที่สำคัญการทำอย่างนี้มันจะส่งผลให้เรามีความสุขเอง โดยเฉพาะความสุขใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ถึงแม้เราจะเป็นเพียงแค่กำลังเล็กๆ แต่เราก็ได้ชื่อว่าเริ่มต้นและเมื่อเราสามารถช่วยได้ ก็ลงมือทำ ถึงจะเล็กน้อยแต่มีความสุขที่ได้ช่วย”

“ศิลปะท่ามกลางความหดหู่เศร้าหมอง”
เทพศิริ สุขโสภา
ศิลปินผู้สร้างความสุขให้สังคมด้วยงานศิลปะ
“ความเป็นศิลปะช่วยในเรื่องของจิตใจ เพราะความสวยงามของความคิดที่กลั่นออกมาเป็นรูปภาพ สามารถทำให้ความเครียดหรือแรงกดดันที่สะสมอยู่คลายลงได้ การระบายความรู้สึกผ่านเส้นสายดินสอและสีที่ระบายลงไปในภาพ บ่งบอกให้เราทราบว่าความมีศิลปะอยู่ในตัวของคนทุกคน และพร้อมที่จะถ่ายทอดความเป็นศิลปินของตนเองออกมาได้”
“สถานที่ที่น่าจะมีงานศิลปะให้มากที่สุดไม่ใช่บ้านของเศรษฐี หรือพิพิธภัณฑ์ แต่ควรจะต้องอยู่ที่โรงพยาบาล การผ่านไปพบเห็นและสัมผัสภาพวาดจากจินตนาการของคนๆ หนึ่ง จะทำให้ความเครียดหรือกดดันผ่อนคลายมากขึ้น”

“มวยไทย” วัฒนธรรมคู่ชาติที่ควรค่าในการฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ ให้คงอยู่สืบไป
สุชานี แสงสุวรรณ
ผู้อำนวยการโครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติด สาขาลานมวยครูเสือ กรุงธนบุรี
“ทำไมเราจะดึงศิลปวัฒนธรรมของไทยที่เรียกว่า “มวยไทย” ออกมาจากวังวนของธุรกิจหรือการพนันไม่ได้ และทำไมมวยไทยจะต้องเป็นเรื่องของคนก้าวร้าว หรือนักเลงหัวไม้ ในเมื่อประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่ไหนแต่ไรมา พระมหากษัตริย์ที่ต้องทำการศึก จะต้องมีความรู้และเชี่ยวชาญวิชามวยทุกพระองค์ การรักษามรดกที่มีค่านี้ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปจึงเป็นเรื่องที่ต้องนำมาขบคิดและตระหนัก ซึ่งเยาวชนคือกำลังสำคัญในการรักษารากเหง้าวัฒนธรรมของชาตินี้ไว้”

“ชีวิตบวก ชีวิตพอเพียง”
สมชาติ เจศรีชัย
รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“คนเราต้องมีจินตนาการ เมื่อมีความฝันแล้วเราก็ลงมือทำให้ความฝันนั้นเกิดขึ้นมาเป็นความจริง มองและทำตามในสิ่งที่ดีและถูกต้อง ต้องเลือกที่จะทำตามในสิ่งที่ดีอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปตาม อย่าไปใส่ใจ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องคิดเป็น”
“การคิดบวกและการใช้ชีวิตที่พอเพียง คือ คนคิดเป็น ต้องมองชีวิตให้มีเป้าหมาย เมื่อคิดเป็นเราจะคิดบวกได้ มีความสุขได้ง่ายๆ กับอะไรง่ายๆแค่ใช้ชีวิตแบบไม่เบียดเบียนใคร ก็มีความสุขได้แล้ว”

“ทุกอย่างเป็นไปได้หมด ถ้าเราตั้งใจจะทำ”
ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และคณบดีเกียรติคุณนานาชาติ คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
“เชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้หมด ถ้าเราตั้งใจจะทำ ไม่ได้ต้องการว่าจะต้องมีชื่อเสียง หรือหวังตำแหน่งอะไร แค่ได้ทำสิ่งที่รัก ทำแล้วมีความสุข ทำไปเรื่อยๆ เห็นผลไม่เห็นผลเป็นอีกเรื่องหนึ่ง การทำงานต้องมีทีมงาน หากทำเพียงลำพังไม่คิดว่าตนเองจะทำได้ หรือทำสำเร็จ แต่จะลงมือทำไม่หยุด หากรับปากกับคนอื่นว่าจะทำแล้วไม่ทำจะรับไม่ได้”

“ถ้าเราอยากจะช่วยใครสักคน…อย่าลังเล”
ภาคภูมิ ประทุมเจริญ
คนเดินเรื่อง รายการ คน ค้น คน
“เราคนไทยด้วยกัน ถือบัตรประชาชนเหมือนกัน ความแตกต่างแค่องค์ประกอบภายนอก แต่ในใจเราเหมือนกัน หลักคิดคือมิตรภาพและหัวใจ ขอให้เรามีความจริงใจ ไม่อายที่จะยกมือสวัสดีใคร ขอแค่เปิดใจ เอามิตรภาพและจริงใจเข้าหากัน ชื่อว่าคนไทยหัวใจสีเดียวกัน”
“อย่าตั้งคำถามว่าทำแล้วได้อะไร ถ้าอยากจะช่วยใครสักคนอย่าลังเล ทุกหย่อมหญ้ามีคนพร้อมที่จะเปลี่ยนโลกนี้ได้ทั้งนั้น ทุกคนมีคุณค่าเหมือนกันหมด มีสิ่งดีๆ คิดดีๆ อยู่ในใจ แค่เอาความคิดดีๆ มารวมกัน ต่างคนต่างคิดดี ก็ทำให้เราถึงเป้าหมายที่ดีได้”

เหล่านั้นเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของคนที่คิดดีแล้วลงมือทำ ยังมีผู้คนอีกมากมายที่หลบซ่อนและแฝงตัวอยู่ในสังคมที่ผมจะต้องเสาะแสวงหาแล้วขุดค้น นำเอาเรื่องราวที่สามารถจุดประกายความคิด ให้การเดินทางของความดีมีความราบรื่นทั้งในหัวใจและการแสดงออก เพื่อสร้างสังคมสวยงามที่ประกอบด้วยความคิดและการกระทำดีๆ เมื่อความดีแต่ละด้านประกอบกันแล้ว ความสมบูรณ์ก็จะก่อเกิด คงอยู่ และเดินหน้า
คนหนึ่งคนไม่สามารถทำความดีได้รอบด้าน แต่เลือกที่จะทำดี จากความคิดดีๆ อย่างน้อยมีซักอย่างที่ทำได้ … และลงมือทำ … @iPhonnn

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s